امروز: 1399/08/03 | Saturday 24th of October 2020
فونت درشت تر      فونت کوچک تر

مدیرکل بهزیستی استان کرمان : تعریف و بازتعریف مدل های پیشگیرانه در حوزه مسائل اجتماعی به تحقق شعارجهش تولید منجر می شود

جلسه تنظیم برنامه های بهزیستی استان کرمان بر اساس نامگذاری سال 1399 به نام جهش تولید توسط مقام معظم رهبری یکشنبه 17 فروردین ماه با حضور مدیرکل و اعضا شورای معاونین بهزیستی استان کرمان در مرکز هم اندیشی علمی – پژوهشی برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیرکل با بیان اینکه شاید در نگاه و تحلیل اولیه جهش تولید به در چرخه اقتصاد تعریف شود اما واقعیت این است که در حوزه مسائل اجتماعی که یکی از ابعاد توسعه می باشد جهش تولید مفهوم پیدا می کند .

وی تولید فکر – اندیشه و تعریف مسیرهای زندگی بهتر را یکی از معیارهای جهش تولید دانست و با تاکید بر اینکه سازمان های اجتماعی به ویژه سازمانی چون بهزیستی با ورود در این زمینه می تواند شرایط بهتر زندگی را برای گروه های هدف و عامه مردم فراهم کند ؛ یادآور شد : تجربه بحرانی چون بیماری کرونا ثابت کرد : در قشرهای مختلف جامعه میزان تاب آوری و مهارت های زندگی بسیار ناچیز است و تفاوتی بین تحصیلکرده – غنی و فقیر هم وجود ندارد.

صادق زاده با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری و نامگذاری انجام شده ؛ اظهار داشت : تعریف مدل های پیشگیرانه ، سلامت محور – بازتعریف و اصلاح مدل های قبلی در حوزه مسائل اجتماعی می تواند در توسعه پایدار و در نتیجه جهش تولید نقش کلیدی و مهم ایفا کند .

تولید ثروت – محتوا – تعریف جهش و مطابقت با فرآیندهای بهزیستی – شناسایی گروه های هدف نخبه و فارغ التحصیل دانشگاهها – استفاده از بیانیه گام دوم ، برنامه ششم توسعه ، تعریف مدل های جدید ، بازتعریف مدل ها و فعالیت های قبلی از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد.

گفتنی است تشکیل کارگروه تخصصی و تهیه و تنظیم برنامه های عملیاتی با محوریت مرکز هم اندیشی علمی – پژوهشی بر مبنای شعار سال از مصوبات این جلسه بود .