امروز: 1399/08/03 | Saturday 24th of October 2020
فونت درشت تر      فونت کوچک تر

شناسنامه و راهنمای خدمات

 

شناسنامه و راهنمای خدمات

عنوان خدمت شناسه عنوان زیرخدمت بستر ارائه خدمت نظرسنجی توافقنامه سطح خدمت شناسه خدمت
ارائه مجوزهای واگذاری خدمات بهزیستی 13011052108 صدور، تمدید موافقت اصولی مراکز و موسسات غیردولتی بهزیستی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
13011052109 صدور، تمدید پروانه فعالیت مراکز و موسسات غیردولتی بهزیستی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
13011052110 صدور، تمدید پروانه مسئول فنی مراکز و موسسات غیردولتی بهزیستی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
13011052111 ابطال پروانه های مراکز و موسسات غیردولتی بهزیستی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
خدمات روزانه بهزیستی 19071053112 ارائه خدمات مشاوره روانشناختی ،ژنتیک،تحصیلی،شغلی و.. به آحاد مردم این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
19091053113 ارائه حمایت های روانی اجتماعی در بحران )محب( این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
19041053114 ارائه خدمات تخصصی مددکاری به جامعه هدف این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
19071053115 ارائه خدمات اجتماع محور و مددکاری جامعه ای در سکونتگاه های غیر رسمی و مناطق حاشیه نشین و مناطق دارای آسیبهای اجتماعی شایع   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
19011053106 ارائه خدمات توانبخشی به معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن در منزل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
19011053116 ارائه خدمات مراقبت در منزل به معلولین،سالمندان، بیماران روانی مزمن و افراد دارای اختالل طیف اتیسم در مراکز روزانه این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
19011053108 ارائه خدمات آموزشی و توانبخشی به معلوالن، سالمندان، بیماران روانی مزمن و افراد دارای اختلال طیف اتیسم در مراکز روزانه بهزیستی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
16021053117 ارائه خدمات درمان سرپایی وابستگی به مواد در مراکز روزانه بهزیستی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
19071053118 ارائه خدمات کاهش آسیب اعتیاد در مراکز گذری بهزیستی   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
خدمات شبانه روزی بهزیستی 19071054109 ارائه خدمات اقامتی بهبود و باز توانی بهزیستی به افراد با اختالل مصرف مواد   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
19071054110 ارایه خدمات اقامتی اجتماع درمان مدار اعتیاد )TC)بهزیستی   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
19071054111 ارایه خدمات بهزیستی در سرپناه شبانه معتادین   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
19041054112 ارایه خدمات نگهداری و مراقبت از فرزندان بی سرپرست و بد سرپرست)شیرخوارگان ، نوباوگان،کودکان و نوجوانان(   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
19041054113 ارایه خدمات آماده سازی فرزندان تحت پوشش بهزیستی در آستانه ترخیص به جامعه   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
19041054114 انتقال فرزندان تحت سرپرستی بهزیستی به خانواده )فرزندخواندگی،امین موقت( این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
19011054103 ارائه خدمات توانبخشی مراقبتی به معلولان، سالمندان، بیماران روانی مزمن و افراد دارای اختلال طیف اتیسم در مراکز شبانه روزی بهزیستی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
غربالگری پیشگیرانه بروزمعلولیت 16041056102 غربالگری اضطراب کودکان 6 – 5 سال   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
16021056103 غربالگری تنبلی چشم و سایر اختالالت بینایی   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
16041056101 غربالگری وتشخیص افراد دارای اختلال طیف اتیسم این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
16041056104 غربالگری،تشخیص و مداخله زودهنگام شنوایی نوزادان   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
16041056105 غربالگری و شناسایی افراد معلول در روستاها و شهرهای کوچک )برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه(   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
احراز صالحیت دریافت خدمات حمایتی بهزیستی 19041057101 تایید صلاحیت افراد تحت پوشش جهت معافیت از پرداخت حق انشعاب آب،گاز و برق    
19011057103 تایید صلاحیت افراد تحت پوشش جهت دریافت پلاک ویژه خودرو معلولین این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
19041057100 تایید صلاحیت افراد تحت پوشش جهت معافیت سربازی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
16011057105 تایید صلاحیت معلولین و معرفی به سازمان سنجش این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
19011057106 تایید صلاحیت افراد تحت پوشش و معرفی به بیمه سلامت این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
19011057107 تایید صلاحیت افراد تحت پوشش و معرفی به سازمان فنی و حرفه ای این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
19011057102 صدورکارت شناسایی معلولین این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
آگاهسازی آحاد مردم در خصوص پیشگیری ازمعلولیت و آسیب های اجتماعی 19041058104 بستر سازی فرهنگی خانواده های فاقد فرزند)فرزندخواندگی،امین موقت(   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
19071058105 ساماندهی مشارکتهای مردمی و خدمات داوطلبانه بهزیستی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
19011058106 آگاه سازی آحاد مردم از برنامه های توانبخشی مبتنی بر جامعه   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
19071058107 برگزاری کارزار رسانه ای پیشگیری از اعتیاد بهزیستی   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
19011058108 برگزاری جشنواره های هنری ملی و بین المللی معلولان   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  
19011058109 آگاهسازی پیشگیری از معلولیت ها   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
آموزش جامعه هدف بهزیستی 19071059100 ارائه آموزش مهارتهای زندگی و آماده سازی شغلی به زنان سرپرست خانوار تحت پوشش، اعضای خانواده آنها و گروههای همیار زنان سرپرست خانوار   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  
19071059101 ارائه آموزش مراقبت از خود در خانه های امن به زنان خشونت دیده   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
19071059102 ارائه آموزش به افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
19071059103 ارائه آموزشهای پیش از ازدواج، زندگی خانواده و مهارت های زندگی   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  
19071059104 ارائه آموزش های عمومی درحوزه سلامت اجتماعی   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
19071059105 ارائه خدمات اجتماع محور پیشگیری از آسیب های روانی-اجتماعی   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 

 

چاپ

کلیه حقوق این وب سایت برای اداره کل بهزیستی استان کرمان محفوظ می باشد.

آدرس: کرمان ، بلوار جمهوری اسلامی ، بعد از چهار راه امیر کبیر    | تلفن: 03432132216

 

توافقنامه سطح خدمات RSS

تعداد کل بازدید کنندگان: 1074170